SANTASALO Ky tarjoaa seuraavia palveluita:

  • Kaupunkisuunnittelua
  • Kävelykatujen ja kauppakatujen kaupallista suunnittelua
  • Erikoiskaupan toimialatutkimusta
  • Ostovoima- ja markkinatutkimuksia

TUOMAS SANTASALO Ky
info@tuomassantasalo.fi
puh. 040 5262 620

SANTASALO Ky on kaupunkisuunnittelua ja kaupan asiantuntemusta tarjoava toimisto. Olemme olleet mukana kaupunkisuunnittelussa kaupan ja palveluiden asiantuntijana vuodesta 1984 lähtien. Tarjoamme osaamistamme kaupunkisuunnittelun lisäksi erikoiskaupan toimialatutkimuksessa, ostovoima- ja markkinatutkimuksessa sekä harjoitamme kaupanalan tutkimuksen kustannustoimintaa.

© Copyright - Tuomas Santasalo Ky - Marjaniemenranta 50 A, 00930 Helsinki