Vähittäiskauppa Suomessa 2015

Tuomas Santasalo – Katja Koskela

Vähittäiskauppa Suomessa -kirja tarjoaa ajankohtaisen näkökulman vähittäiskaupan ja sen eri toimialojen kehityksestä. Viimeisimpien tilastojen avulla kirjassa tarkastellaan kaupan toimintaa eri näkökulmista. Kirjasssa tilastot ovat koottuna yhteen kuvaamassa kaupan toimintaa. Kuluttajien ostovoima on keskeinen moottori kaupan toiminnalle. Kirjassa ostovoimaa tarkastellaa toimialakohtaisesti, mikä tarjoaa kuvaa kaupan markkinoiden arvosta alueellisesti.

ISBN 978-952-68377-0-3
Hinta: 30 €/kpl (toimituskulut 5,50 €)

Tukkukauppa Suomessa 2009

Tuomas Santasalo – Katja Koskela

Tukkukauppa Suomessa 2009 -kirjassa kuvataan toimialan viime vuosien varsin voimakasta kehitystä sekä toimintatapojen muutosta. Kirjassa muodostetaan kuva nykypäivän tukkukaupasta ja se pohjautuu eri tukkukaupan toimialojen asiantuntijoiden haastatteluihin sekä laajaan tilastoaineistoon. Kirja soveltuu alan oppikirjaksi ja tietolähteeksi kaupan alalla työskenteleville sekä siitä kiinnostuneille.

ISBN 978-951-95645-8-6 (nid.)
Hinta 10 € (toimituskulut 5,50 €)

Erikoiskauppa kaavoituksessa

Tuomas Santasalo – Heli Heusala

Erikoiskaupan liiketilakysyntä kohtaa paremmin liiketilatarjonnan, kun jo suunnitteluvaiheessa tiedostetaan hyvän ja toimivan liiketilan syntyyn vaikuttavat tekijät. Erikoiskaupan liiketila- ja sijaintitarpeet vaikuttavat niin liikekiinteistöjen kehittämiseen kuin kunta- ja kaupunkisuunnitteluun.

ISBN 951-95645-5-1
Hinta: 10 €/kpl (toimituskulut 5,50 €)