Ostovoima kuvaa vähittäiskaupan toimialoihin kohdistuvaa yksityisten kuluttajien rahankäyttöä. Ostovoimaa tarkastellaan alueellisesti kunnittain, maakunnassa tai tietyn kauppapaikan markkina-alueella. Ostovoima ei kerro, missä kuluttajien ostot toteutuvat myynteinä, vaan sen miten paljon rahaa kuluttajiella on käytettävissä alueella eli markkinapotentiaalin. Ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimusten tiedoista.

Tauluissa on tarkasteltu vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa maakunnittain sekä kokonaisarvona toimialoittain että asukasta kohden. Ostovoima sisältää arvonlisäveron, joten sitä voidaan suoraan verrata kaupan myyntiin. Toimialaryhmittely on sama kuin Vähittäiskauppa Suomessa 2015 -kirjassa. Aikaisempien vuosien ostovoimatiedot eivät ole suoraan verrannollisia edellisten vuosien ostovoimatietoihin, eli aikaisempien taulujen tietoihin vertaamalla ei voi laskea ostovoiman kehitystä.

Alueellisesti ostovoima vaihtelee asukkaiden tulotason ja kulutustottumusten mukaan. Liitteenä olevissa karttakuvissa on asukkaiden ostovoimaa tarkasteltu kunnittain isaritmikartoilla niin, että korkein ostovoiman taso on kuvattu punaisella ja alhaisin ostovoiman taso on sinisellä. Tarkempia alueittaisia ja kuntakohtaisia ostovoimatietoja toimitamme erillistilauksesta. Maakunnittaiset avoimet tiedot ostovoimista saat alla olevista otsikoista. Uusin tieto on vuodelta 2019, joka julkaistiin jo viime keväällä Kaupan tekijät -vuosijulkaisussa (Kehittyvä kauppa -lehti).

Ostovoimat maakunnittain 2017

Ostovoimat maakunnittain 2018

Ostovoimat maakunnittain 2019

Päivittäistavarakaupan ostovoima €/asukas 2009 [pdf] 
Alkon ostovoima €/asukas 2009 [pdf] 
Apteekkikaupan ostovoima €/asukas 2009 [pdf]
Muotikaupan ostovoima €/asukas 2009 [pdf]
Kulttuuri- ja vapaa-ajankaupan ostovoima €/asukas 2009 [pdf] 
Tilaa vaativan erikoiskaupan ostovoima €/asukas 2009 [pdf] 
Tietoteknisen erikoiskaupan ostovoima €/asukas 2009 [pdf] 
Muun erikoiskaupan ostovoima €/asukas 2009 [pdf]

Lähteet:
SANTASALO Ky
Santasalo-Koskela: Vähittäiskauppa Suomessa 2015,
ISBN 978-952-68377-0-3
Tilastokeskus: Kulutustutkimus ja muut tilastot